Monthly Archives

September 2015

Virtuaalitodellisuus markkinoinnissa

By | Blog

Nykyisessä hektisessä maailmassa visuaalisen viestinnän merkitys korostuu jatkuvasti. Jaksamme paneutua yhteen asiaan todella lyhyen aikaa kerralla, joten markkinoijan on onnistuttava kertomaan tuotteensa tarina nopeasti ja muistettavalla tavalla.

Suomalaista digitalisaatiokeskustelua leimaa keskittyminen verkossa tapahtuviin asioihin ja some-konsultit julistavat perinteisen myynnin kuolemaa. Markkinoinnin automaatiosta odotetaan messiasta, joka vapauttaa suomalaisen insinöörikansan myynnin pahasta ikeestä. Allekirjoitan sen tosiasian, että uudet teknologiat muuttavat (ja toivottavasti myös tehostavat) myynnin tekemistä. Uskallan kuitenkin olla eri mieltä siitä, että perinteinen myynti olisi kuolemassa. Myynti on ihmisten kohtaamista, jonka merkitys korostuu, kun kyseessä on yhtään matkapuhelinta monimutkaisempi kokonaisuus. Näissä ”oikeissa” kohtaamisissa tullaan tulevaisuudessakin ratkaisemaan suomalaisten yritysten menestyminen.

Digitalisaatio tuo aivan uudenlaisia, interaktiivisia keinoja tarinan kerrontaan asiakaskohtaamisissa. Näistä keinoista kaikkein interaktiivisin on virtuaalitodellisuus, jossa passiivinen näkijä muuttuu aktiiviseksi kokijaksi. Alla muutamia näkemyksiä ja ajatuksia virtuaalitodellisuuteen.

VirtuaalitodellisuusMitä virtuaalitodellisuus on?

Virtuaalitodellisuus rinnastetaan usein päähän puettaviin näyttölaitteisiin. Keskustelu mediassa keskittyy uusien laitteiden kehittymiseen ja julkistuksiin. Laitteistot kehittyvät huimaa vauhtia ja nyt jo on mahdollista niin kutsuttujen haptisten laitteiden avulla lisätä elämykseen tuntoaisti. Todellisuudessa arvo markkinoijalle perustuu sisällön laatuun. Virtuaalitodellisuuden on sanottu voimaannuttavan sisällön ja antavan kokijalle vallan.  Sisältöä suunniteltaessa on varmistuttava siitä, että palvelun tai tuotteen lisäarvo saadaan esille optimaalisella tavalla.

Virtuaalitodellisuuden yleistyminen

Jo mainittu laitteiden kehitys on johtanut siihen, että laitteistojen hinnat ovat muutamassa vuodessa pudonneet murto-osaan entisestä. Ohjelmistojen ja alustojen kehittyminen on myös ollut huimaa. Vielä hetki sitten virtuaalitodellisuusratkaisut tehtiin pelien tekemiseen suunniteltujen alustojen päälle, mikä teki sovellusten tekemisestä työlästä, koska näitä alustoja ei yksinkertaisesti ole suunniteltu siihen. Nykyään käytössämme on alustoja, jotka on suunniteltu nimenomaan virtuaalitodellisuuksien rakentamiseen. Kolmas yleistymiseen vaikuttava tekijä on ymmärryksen lisääntyminen ja soveltamisen oppiminen. Nyt ollaan jo pidemmällä kuin muutama vuosi sitten, mutta väitän, että olemme ymmärtäneet vasta murto-osan mahdollisuuksista.

Virtuaalitodellisuuden hyödyt

Kuten mainittu jo aikaisemmin mahdollistaa virtuaalitodellisuus markkinoijalle erittäin interaktiivisen tarinan kerronnan. Olemme jokainen nähneet loputtoman määrän erilaisia palvelukuvauksia tai teknisiä piirustuksia. Mitä jos kohderyhmäsi voisikin kokea palvelusi tai tutkia tuotettasi todellisen tuntuisessa ympäristössä jo ennen hankintaa? Kasvattaisiko lisääntynyt elämyksellisyys myyntiäsi tai olisiko innovatiivinen mielikuva pahaksi brändillesi? Perinteisen markkinoinnin termein suurin etu virtuaalitodellisuudesta markkinoijalle on muistettavuuden parantuminen ja erottautuminen asiakaskohtaamisissa.

Virtuaalitodellisuuden on ennustettu yleistyvän huomattavasti vuonna 2016. Itse olen tästä innoissani ja niin tulisi olla jokaisen markkinoijankin, sillä teknologia antaa oivan keinon lisätä elämyksiä ja vakuuttaa kohderyhmä.

– Jukka

Vuorovaikutteinen visualisointi vahvistaa tuotemarkkinointia

By | Blog

Kun mikä tahansa yritys kehittää hienon ja kilpailukykyisen tuotteen, mietitään samaan aikaan, miten tuo mainio tuote markkinoidaan ja myydään ja miten siinä hyödynnetään visualisointia. Varsin usein turvaudutaan esitenippuihin, joihin painetaan laadukkaita valokuvia. Entistä enemmän visualisoinnissa käytetään liikkuvaa kuvaa, videona tai animaationa, joka havainnollistaa ja opastaa tuotteen erinomaisuuteen niin omaa henkilöstöä kuin asiakkaita. Käsikirjoituksessa pohditaan, mitä tuotteen ominaisuuksia ja hyötyjä halutaan korostaa ja miten monikäyttöisesti videota voidaan hyödyntää koko tuotteen elinkaaren ajan.

Yhä useammin fokuksessa on tuotteen tarina. Sosiaalisina olentoina meidät on ohjelmoitu muistamaan paremmin tarinoita kuin kuivaa dataa ja numeroita, ja tarinankerronta tehoaa myös tuotemarkkinoinnissa. Mutta tärkeistä ominaisuuksista ja kilpailjoista erottavista yksityiskohdista pitäisi myös kertoa kiehtovasti. Miten yhdistää tarinat ja kovat faktat?

Tämä onnistuu, kun visualisointiin liitetään vuorovaikutus. Vuorovaikutteinen visualisointi ja interaktiiviset tuoteanimaatiot mahdollistavat monipuoliset tuote-esittelyt, joissa tuotteen tarina ja tuotetieto yhdistyvät kiinnostavasti ja elämyksellisesti. Powerpoint-esitysten sijaan rikastetaan asiakastapaamisia vuorovaikutteisella visualisoinnilla, jonka avulla läpivalaistaan tuote yksityiskohtia myöten: tutkitaan pyörittämällä kolmiulotteista tuotetta eri vinkkeleistä, zoomataan niihin yksityiskohtiin, jotka kiinnostavat, räjäytetään tuote osikseen ja sukelletaan tuotteen tai prosessin sisään. Kerrontaa voi jatkaa infotekstien kautta, jolloin kuvien takaa löytyvät välittömästi asiatiedot, numeroarvot, käyttöohjeet ja esitteet.

Tutkimukset todistavat, että vuorovaikutteinen visualisointi herättää huomion ja lisää elämyksellisyyttä. Vuorovaikutteinen visualisointi kiinnostaa, on mieleenpainuvaa ja uskottavaa sekä antaa asiakkaille positiivisen kuvan yrityksen tavasta toimia. Substanssiosaaminen välittyy asiakkaalle osana tuotteen tarinaa. Myyntipuskun tilalle syntyy vuoropuhelua, jolla autetaan asiakasta ymmärtämään päätöksentekoon vaikuttavat yksityiskohdat. Monimutkainen muuttuu selkeäksi. Ja kun tuotteita ei vaikkapa kokonsa takia voi kuljettaa mukana, on virtuaalisesta tuote-esittelystä saatava irti kaikki mahdollinen. Asiakkaan aika on laatuaikaa myyjälle.

Kaiken takana on tietysti digitalisaatio. Uudet digitaaliset työkalut mahdollistavat uudet tavat toimia. Suomi kaipaa digitaalista hyppyä, ja tämä loikka olisi nyt markkinoinnissa ja myynnissä tarjolla vuorovaikutuksella vahvistetun visualisoinnin avulla.

Eilen

 • Tekstit
 • Valokuvat
 • Virallinen
 • Staattinen
 • Monologi
 • Faktat
 • Kompleksisuus

Tänään

 • Grafiikka
 • Video
 • Sosiaalinen
 • Dynaaminen
 • Dialogi
 • Tarinat
 • Selkeys

Tavoitteena on nostaa kovassa kilpailussa huomioarvoa, parantaa muistettavuutta, erottua eduksemme ja tuoda vaativaan kansainväliseen myyntityöhön uusia keinoja. Tässä myynti-insinöörien vakavasti otettava viesti samasta asiasta:

– Juuso

Markkinointiviestinnän viikko 22-23th September

By | News

Stereoscape´s CEO, Jukka Vaittinen and Digital Marketing Manager, Saana Häkkinen will be speaking on 22-23th September in Markkinointiviestinnän viikko about virtual reality and smart retail. In Jukka´s speech will be concentrated on virtual reality and its benefits and possibilities for companies. While, Saana will talk about smart technologies at point of retail experiences.

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close