Monthly Archives

November 2015

An outsider on the holodeck: My first time in Virtual Reality

By | Blog

It’s not everyday you get the opportunity to strap into the Oculus Rift and be immediately transported to an art gallery, or a forest, or Mars – so naturally when offered I jumped at the chance. The first thing that struck me was just how quickly your brain accepts that you have moved into this hypothetical space and swiftly reorients itself. After starting out a little wobbly I was (virtually) walking into other rooms and picking up objects with relative ease, though to anyone watching from the outside I was probably a little less graceful than I assumed. In one demonstration you watch the floor drop out from underneath you to form a narrow bridge, which you are then asked to walk across and dared to step out into the void. After a short while this becomes so immersive that it’s difficult not to inch your way across the bridge, or hesitate when asked to step out, despite knowing perfectly well that the floor is still there. I cheated a little by gradually shuffling off the edge until my fears caught up with my rational mind and I realised I was safe.

Aside from the obviously entertaining nature of all this, Stereoscape’s Virtual Reality solutions are primarily intended for industrial, training and retail purposes; catering in particular to engineers, architects and designers. Traditional Virtual Reality required you to be sitting whilst the action moved around you (think roller-coaster simulators), however the handheld control, which feels somewhat like a TV remote, frees both users and designers from these static constraints. Which means it is possible for designers to create multiple environments enabling users to decide themselves where to go, thus immediately creating a more memorable experience.

Environments are created through processes like 3D scanning, 360 degree photography and digital designs with CAD files; so there is the potential to process existing material into new training situations, not only through complete immersion like the Oculus Rift but also across platforms by utilising touch-screen and hologram technology, depending on what is required. For example you are able to get right inside complex machinery and strip away the layers of things, like engines, in order to view the movements and regard the separate components of the equipment. Of course this works equally well for design and promotional purposes as well as for training. Apparently, it is through methods like this that many people who have been producing these parts get to see them operating for the first time.

By working partially in a virtual environment there’s a heightened chance of trainees absorbing information more effectively and the opportunity to experience technologies in training that would never be possible in a physical situation. Likewise this training and promotion is possible before even manufacturing the parts. In our increasingly digital world this method of knowledge acquisition is much more in tune with how we learn and interact on a daily basis. It doesn’t rely on out-dated and dry forms that can be a challenge to focus on; even I can go into Virtual Reality and learn which screws to remove from the motor of a helicopter, which is of course fun but also prioritises communication by making knowledge and technology accessible and understandable on multiple levels.

IMG_6368

Stereoscape are bringing modern (if not futuristic) solutions to long established companies, and nurturing growth in new ones. Much of this technology is still in its infancy, but the swift innovations that are being made clearly indicate that the future of many industries lies in Virtual Reality, and indeed it’s becoming closer and closer to being a regular and consistent fixture in our own lives. It’s rare for effective educational tools and fun to converge into one point but it seems here this is happening, and who doesn’t want to believe in a little magic?

– Iona Roisin

The author is a British artist living in Helsinki.

Myyjän perustavanlaatuisin ongelma – miten saada asiakas ymmärtämään

By | Blog

Myyntityylejä ja -tapoja on monenlaisia. On korkeapainemyyntiä, jota suorittaessa tukka vesikampauksella taakse vedettynä ja hiki pulisongeissa toitotetaan asiakkaalle oman tuotteen ja ratkaisun erinomaisuutta; on tarpeita luovaa myyntiä, jossa annetaan asiakkaan ymmärtää, että liiketoiminnan jatkuvuudessa on aukko ja se pitäisi paikata; on projektimyyntiä ja on asiakkuuden hoitoa ja on vaikka mitä. Sen enempää menemättä syvemmälle (ainakaan tällä kertaa) mihinkään näistä tyyleistä ja tavoista, on jokaisella myyjällä vain yksi tavoite – saada asiakas ymmärtämään. Myyjän täytyy saada asiakas ymmärtämään miksi juuri hänelle ja juuri nyt esitetty tuote tai ratkaisu on ostamisen väärti. Valuutan vaihdettua omistajaa on asiakkaalle jäätävä käteen rahalle vastinetta – sen tietää asiakas ja se täytyy myyjän pystyä todistamaan ennen kaupan lukkoon lyömistä.

Ihmismieli tuppaa toimimaan siten, että se kaipaa seurauksille syyn. Syyn piirtäminen ihmisen mieleen visuaalisin keinoin vähentää riskiä joutua eri pallokentille heti puheen alussa. Keskitytään tässä nyt tästä eteenpäin vain B2B puolen suurempiin hankintoihin. Suuremmissa hankinnoissa on nykypäivänä usein ryhmä ihmisiä päättämässä hankinnan toteutuksesta. Päätöksiä tehdään ryhmässä pääasiassa siksi, että saadaan laajempi näkökulma päätöksentekoon mukaan, jotta kaikki mahdolliset asiat, joihin hankinta vaikuttaa (eli seuraukset), tulisivat huomioiduiksi. Tämän vuoksi seurauksia yhdellä syyllä (eli hankinnalla) on useita. Yksinkertaistettuja esimerkkejä: Talousjohtajan seuraus on hankinnan taloudelliset vaikutukset.  Yritysvastuujohtajan seuraus on hankinnan eettisyys ja hiilijalanjälki. Loppukäyttäjän seuraus on hankinnan ominaisuudet ja varsinainen käyttö. Näille kaikille ja usein vielä monelle muulle pitää myyjän pystyä perustelemaan ratkaisunsa tarpeellisuus sekä ylivoimaisuus kilpailijoihin nähden.

Oletetaan, että myyjän tarjoama ratkaisu todella on ainakin joltain ominaisuudeltaan parempi kuin kilpailijoiden vastaavat sekä ihan tarpeellinenkin. Näitä ylivertaisia ominaisuuksia kannattaa siis korostaa ja selittää asiakkaalle. Selittelyssä on se huono puoli, että se monesti jää – noh – selittelyn tasolle.  Tästä syystä asiakkaan kuuloaistin hyödyntämisen lisäksi on järkevää esittää asioita myös nähtävissä olevassa muodossa, jotta asiakkaalle jäisi mahdollisimman vähän arvailuiden varaan. Asioiden ja esineiden visualisointi antaa myyjälle tarvittavaa vipuvartta, joka estää tehokkaasti väärien mielikuvien syntymistä sekä tutkitusti vahvistaa myös esityksestä jäävää muistijälkeä.

Liian monta kertaa olen kuullut ihmisten jääneen ymmälleen heille esitetyn tuotteen tärkeydestä. Vastavuoroisesti myyjille tuntuu usein jäävän takaraivoon jyskyttämään, että miksei se osta kun tästä olisi käytännössä selkeää hyötyä tuonkin asiakkaan liiketoiminnalle – miksei se ymmärrä?

-Juuso

Miten luoda CAD-malleista mukaansatempaavia 3D-tuote-elämyksiä?

By | Blog

Useiden yritysten tuotteista on olemassa iso kirjasto insinöörien tekemiä CAD-malleja, joita ei ole vielä hyödynnetty markkinoinnillisesta näkökulmasta tuotteiden toimintojen ja prosessien visualisoinnissa. Suuret ja monimutkaiset laitteistot on hankala kuljettaa paikasta toiseen, eikä niitä useinkaan voida näyttää tositoimessa ilman ympäröivää puitteistoa, jolloin tuotteen toiminnallisuuksien ymmärtäminen saattaa jäädä puheen ja esitteiden varaan. Tällöin realistisen tuote-elämyksen luomiseksi voidaan käyttää 3D -visualisointia, joka tuo näkymättömät prosessit näkyviin, ja luo tarinankerronnasta interaktiivista, helppoa ja visuaalisesti kiinnostavaa ja saa yrityksen erottumaan kilpailijoista immersiivisen teknologian avulla.

Kuinka lähteä liikkeelle sisällöntuotannon prosessissa ja luoda CAD-malleista interaktiivisia 3D-tuote-elämyksiä?

Workshopit

Paras tapa aloittaa 3D-visualisointiprojektin suunnittelu on istuttaa samaan pöytään projektin tuottajat, suunnittelijat, tekniset osaajat, sekä asiakasyrityksestä ne henkilöt, jotka eniten työkalua työssään käyttävät. Workshopin aikana tutkitaan perinteisiä käytäntöjä, törmäytetään asiakas uusiin teknologioihin, ideoidaan, luodaan paperille prototyyppejä sekä lopulta luodaan kattava raportti projektin stepeistä, kustannuksista ja aikataulusta.

Visualisointiratkaisun workflow

Konkreettinen sisällöntuotannon prosessi alkaa usein oikeiden CAD-mallien metsästämisestä, jonka jälkeen 3D-malli tuodaan 3D-ohjelmistoon, jossa poistetaan osat joita ei haluta nähdä, sekä luodaan visualisointi ja animaatiot niille osille, jotka halutaan näyttää.

Työ on aktiivista tuottajien ja insinöörien vuoropuhelua. 3D-mallin osille määritetään materiaalit, tekstuurit, keskipisteet, pinnan suunnat sekä liikeradat, jotka luodaan realistisiksi todellisuutta vastaaviksi toiminnoiksi. Ohjelmistossa myös luodaan näkymättömät prosessit, kuten ilman liike, kaasu ja nestevirtaukset putkien sisällä.

Valmis aineisto viedään haluttuun tiedostomuotoon, jonka jälkeen se on avattavissa visualisointisovelluksessa.

Miten löytää omaan tarkoitukseen sopiva visualisointiratkaisu?

Visualisointiratkaisuita on useita, joista esiteltyinä alla muutamia:

 1. Onu One – Interaktiivinen 3D-myyntityökalu on erityisen hyvä myynnin ja markkinoinnin tukena
 2. WorldViz – Virtuaalitodellisuussovellus markkinointi-, koulutus ja suunnittelutarkoituksiin
  • Sitting VR – katsoja voi istua tuoliin ja sukeltaa tuotekierroksen kyytiin hop on hop off -tyyliin
  • Projection VR – tuotenäkymä voidaan taustaprojisoida kankaalle
  • Walking VR – näkymän tai tuotteen sisällä voidaan kävellä
 3. Pelimoottorilla toimivat interaktiiviset 3D-visualisointityökalut
  • Näkymän ohjaus mobiililaitteella – zoomaa sisään, näytä eri tuotetoiminnot, räjäytyskuvat, valmiit tuoteanimaatiot
  • VR-näkymä Oculus Rift tai Google Cardboard

Mitä hyötyjä 3D-visualisointi tuo eri liiketoiminnan osa-alueilla?

Kun alusta on kerran tehty, voidaan sitä helposti muokata muihin markkinoinnin ja myynnin tarpeisiin ja hyödyntää esimerkiksi messuilla, muissa markkinointitapahtumissa, myynnin työkaluna, tuotekoulutuksessa tai vaikkapa muotoilijan tai insinöörien tuotesuunnittelun tukena. Ohessa esimerkki kuinka 3D-visualisointia voidaan hyödyntää myynnin tarpeisiin:

– Laura

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close