Interaktiiviset 3D- ja XR-ratkaisut

helpottamaan työtä

nopeuttamaan oppimista

parantamaan tuottavuutta

Yhdistämme digitaalista tietoa, 3D-visualisointia, interaktiivisia työkaluja ja uusia XR-teknologioita kokonaisratkaisuiksi, jotka auttavat asiakkaitasi ymmärtämään tuotetietoa helpommin ja työntekijöitäsi työskentelemään fiksummin, oppimaan nopeammin ja toimimaan tehokkaammin yhdessä.

Stereoscapen ratkaisut tuottavat asiakasyrityksille uusia mahdollisuuksia

 • Säästää aikaa ja kustannuksia
 • Nostaa tuottavuutta
 • Parantaa laatua ja työturvallisuutta
 • Nopeuttaa myyntisykliä
 • Kehittää uutta liiketoimintaa

Laajennettu todellisuus – XR

Laajennettu todellisuus – extended reality tai lyhyesti XR – on yhteinen nimi lisätylle, yhdistetylle ja virtuaalitodellisuudelle. XR avaa uuden ikkunan digitaaliseen sisältöön. Passiivinen 2D-näkymä muuttuu dynaamiseksi, kolmiulotteiseksi AR-, MR- tai VR-kokemukseksi, jolloin syntyy uusia mahdollisuuksia käyttää ja jakaa digitaalista sisältöä, kuten tuotetietoa, asennusohjeita tai IoT-dataa. Yrityksissä tämä mahdollistaa tehokkaampia tapoja kommunikoida, oppia ja tehdä työtä. Lue lisää XR-teknologioista.

Stereoscapen ratkaisut ja palvelut

Stereoscape tarjoaa interaktiivisia 3D- ja XR-ratkaisuja tuotteen elinkaaren eri vaiheisiin: SMARTSCAPE– ja SHOWSCAPE-ratkaisut palvelevat markkinointia, myyntiä ja sidosryhmäviestintää. PROSCAPE-ratkaisut parantavat tuottavuutta elinkaaren eri vaiheissa.

Toimitamme kokonaisratkaisuja, jotka sovitetaan aina asiakasyrityksen ja loppukäyttäjien tarpeisiin. Tarjoamme lisäksi opastuksen ratkaisujen käyttöön, teknisen tuen, sisältöpäivitykset ja muut ylläpitopalvelut. Toimitamme myös täysin räätälöityjä 3D- ja XR-ratkaisuja. Ota yhteyttä niin kerromme lisää.

Ratkaisut markkinointiin, myyntiin ja sidosryhmäviestintään

 

Skaalautuvat, interaktiiviset 3D- ja XR-ratkaisut, jotka visualisoivat ja jäsentävät tuotetietoa kiinnostavasti ja mahdollistavat eri käyttäjien tarpeisiin mukautuvat tuote-esittelyt. Ratkaisut auttavat ymmärtämään monimutkaisia tuotteita, palveluja ja prosesseja, helpottavat ostamista ja tehostavat markkinointi- ja myyntityötä. Lue lisää älykkäästä tuotekommunikaatiosta.

 • SMARTSCAPE-ratkaisujen avulla voit räätälöidä tuote-esittelysi eri yleisöjä varten ja samalla varmistaa, että viestisi pysyy yhdenmukaisena eri kanavissa ja eri puolilla maailmaa.
 • Interaktiivisuus auttaa kertomaan tuotteiden hyödyistä ja yrityksen kilpailueduista kiinnostavasti ja monipuolisesti. SMARTSCAPE-ratkaisun avulla kokematonkin myyjä pystyy esittelemään tuotteesi osaavasti.

 • 3D-visualisoiti ja kerroksittain esitetty, vähitellen syvenevä tuotetieto auttavat asiakastasi ymmärtämään monimutkaisiakin tuotteita, palveluja ja prosesseja. Ostopäätös helpottuu, kun ymmärrys lisääntyy.
 • Alustalle voi lisätä uusia tuotteita ja uusia kieliversioita ja integroida esimerkiksi tuotekonfiguraattorin. Sisältöä voi päivittää joustavasti pilvessä.
 • Voimme myös yhdistää alustalle lisättyä todellisuutta interaktiivisina AR-elementteinä.
 • Voit jakaa SMARTSCAPE-ratkaisun esimerkiksi mobiili- tai verkkosovelluksena. Ratkaisut toimivat mobiilinäytöillä, isoilla kosketusnäytöillä, kannettavilla ja pöytätietokoneilla. Lue lisää tai tutustu asiakkaille toimittamiimme SMARTSCAPE-ratkaisuihin.

 • SHOWSCAPE-ratkaisujen avulla voit rakentaa virtuaalisen näyttelytilan minne tahansa, milloin tahansa – ilman fyysisiä tilarajoituksia. Säästät sekä tilaa että kuljetuskustannuksia. Myös ympäristön kuormitus vähenee, kun korvaat fyysisen virtuaalisella.
 • Voit viedä asiakkaasi virtuaalisesti toiseen paikkaan tai toiseen aikaan tutkimaan nykyisiä tai tulevia tuotteita, palveluja, prosesseja ja projekteja todentuntuisesti ja mieleenpainuvasti.

 • Asiakkaasi voivat sukeltaa veden alle tai moottorin sisään ja perehtyä sisältöön joko yksin tai ryhmässä virtuaalisen oppaan johdolla.
 • Voit myös sijoittaa virtuaalisen tuotteen aitoon fyysiseen ympäristöön lisätyn tai yhdistetyn todellisuuden avulla.
 • Näyttelytilaan on helppo lisätä uusia virtuaalisia tuotteita. Tilaa riittää.
 • Voit jakaa SHOWSCAPE-ratkaisun esimerkiksi mobiili- tai verkkosovelluksena. Ratkaisut toimivat valitusta XR-teknologiasta riippuen mobiilinäytöillä (AR), AR/MR-älylaseilla tai VR-laseilla. Lue lisää tai tutustu asiakkaille toimittamiimme SHOWSCAPE-ratkaisuihin.

Ratkaisut tuottavuuden parantamiseen tuotteen elinkaaren eri vaiheissa

 

Interaktiivisiin 3D- ja XR-teknologioihin perustuvat ratkaisut mahdollistavat uusia tapoja käsitellä, hyödyntää ja jakaa tuote-, prosessi-, asennus- ja muuta tietoa – mukaan lukien toiminnassa olevien laitteiden tuottama IoT-data. Nämä Smart XR -ratkaisut tehostavat työntekoa, helpottavat oppimista ja parantavat laatua ja työturvallisuutta.

Ratkaisut XR-avusteiseen työntekoon

 • Nämä ’assisted working’ -ratkaisut helpottavat työntekoa visualisoimalla digitaalista tietoa oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa fyysisessä työympäristössä – joko mobiililaitteella (AR) tai suoraan näkökentässä AR/MR-älylasien kautta, jolloin työntekijän katse ja kädet vapautuvat työntekoon.
 • Digitaalinen tieto voi olla esimerkiksi 3D-visualisoituja komponentteja, kokoonpano-ohjeita, asennus- ja huolto-ohjeita, laadunvarmistuksen tarkistuslistoja, varaston poimintalistoja tai visualisoitua sensoridataa.

 • Voimme tehdä virtuaalisesti näkyväksi fyysisesti piilossa olevia putkistoja, kaapeleita ja muita rakenteita tai työympäristön näkymättömiä vaaroja, kuten säteilyä.
 • Tarjoamme myös AR/MR-pohjaisia ’remote expert’ -etätukiratkaisuja.

Lue lisää PROSCAPE-ratkaisuista tai ota yhteyttä niin kerromme lisää.

Ratkaisut XR-avusteiseen oppimiseen

 • Oppimisratkaisuissa hyödynnetään joko AR-, MR- tai VR-teknologiaa käyttötarkoituksesta riippuen.
 • Virtuaalitodellisuuden avulla on mahdollista esimerkiksi tutustua etukäteen työympäristöön, testata työnhakijoita eri tilanteissa, harjoitella käytännön työtaitoja tai simuloida työpaikan vaaratilanteita turvallisuuskoulutuksessa.

 • AR/MR-ratkaisut soveltuvat erinomaisesti työssä oppimiseen. Työympäristöön lisätty digitaalinen tieto – mahdollisesti yhdistettynä AR/MR-pohjaiseen etätukeen – ohjaa ja opastaa työntekijää tehokkaasti työtilanteessa.
 • Ratkaisumme soveltuvat myös e-oppimiseen ja mikro-oppimiseen.

Lue lisää PROSCAPE-ratkaisuista tai ota yhteyttä niin kerromme lisää.

Saksalainen kumppanimme RE’FLEKT on Euroopan johtavia ammattikäyttöön tarkoitetun AR/MR-teknologian toimittajia. Yhtiön ratkaisuja käyttävät mm. Audi, BASF, BMW, Bosch, Daimler, E.ON, Getinge, Hyundai, Leybold, Porsche, thyssenkrupp ja VW. RE’FLEKTin edistyksellinen ekosysteemi muodostuu kahdesta alustasta: REFLEKT ONE ja REFLEKT Remote.

REFLEKT Remote -etätukialusta yhdistää työntekijät tai asiakkaat etäasiantuntijaan reaaliaikaisesti videon ja lisätyn todellisuuden avulla. Lue lisää.

REFLEKT ONE -alustan avulla on mahdollista muuntaa olemassa olevaa 2D- ja 3D-sisältöä suoraan interaktiiviseksi AR/MR-sisällöksi. Lue lisää.

Smart product communication – älykäs tuotekommunikaatio

 

Tuotteet monimutkaistuvat, ja laitteet ja tuotteet tuottavat IoT:n kautta yhä enemmän tietoa. Älykkään tuotekommunikaation tavoitteena on tehdä tuotetiedosta ja tuotteiden tuottamasta tiedosta helpommin ymmärrettävää ja hyödynnettävää ja tukea siten liiketoimintaa.

Interaktiiviset 3D- ja XR-teknologiat mahdollistavat uudenlaisen kommunikaation ihmisten, tuotteiden ja tuotetiedon välillä. Voit kertoa tuotteistasi monipuolisesti ja visuaalisesti kiehtovalla tavalla kolmiulotteisesti. Voit edistää monimutkaisten tuotteiden ymmärtämistä, helpottaa ostopäätöstä ja samalla parantaa tuotekommunikaation laatua ja yhdenmukaisuutta. Voit säästää kustannuksia ja pienentää ympäristön kuormitusta siirtymällä fyysisistä tuote-esittelyistä virtuaalisiin.

Voit esitellä vielä suunnitteilla olevaa tuotetta todentuntuisesti oikeassa mittakaavassa tai opettaa tuotteen kokoonpanoa virtuaalisesti. Voit tehdä tuotteen piilossa olevat rakenteet näkyviksi ja esittää tuotteen huolto-ohjeet tai sensoridataa virtuaalisesti suoraan fyysisen tuotteen päällä. Tämä on älykästä tuotekommunikaatiota.

Toimitamme kokonaisratkaisuja

Miten päästä alkuun?

 

Yrityskäytössä on jo useita tuottavuutta, laatua ja turvallisuutta parantavia XR-sovelluksia. XR-asiantuntijamme ovat valmiita keskustelemaan yrityksenne tarpeista ja eri vaihtoehdoista edetä teknologioiden hyödyntämisessä. Voimme myös aloittaa suoraan design sprintillä tai edetä testaamalla konseptin toimivuuden ja pilotoimalla. Stereoscapen XR-showroom on myös erinomainen paikka järjestää erilaisia työpajoja. Kysy lisää XR-konsultointipalveluistamme.

Stereoscape yhteistyökumppanina

01

Stereoscapen missio on tehdä ihmisten työstä helpompaa interaktiivisten 3D- ja XR-ratkaisujen avulla

02

Skaalautuva toimintamalli – oma tiimi tekee työtä yhdessä kansainvälisen kumppaniverkoston kanssa

03

Vahva osaaminen ja kokemus interaktiivisista 3D-sovelluksista ja AR-, MR- ja VR-teknologioista

04

Monipuoliset asiakashyödyt – kustannussäästöt, työn tehostuminen, parempi tuottavuus, laatu ja turvallisuus

05

Skaalautuvat, modulaariset ratkaisut ja monipuoliset ohjelmointityökalut ratkaisujen rakentamiseen

06

Ratkaisut ja palvelut kokonaistoimituksina eri käyttökohteisiin tuotteen elinkaarella

07

Edistykselliset ja vaativat monikansalliset asiakkaat kirittämässä laatutasoa ja liiketoimintaa